Våra tjänster

Revision

En revision är en oberoende granskning som visar hur väl dina rutiner fungerar i ditt företag, att alla intäkter redovisas och att inga kostnader  finns som inte ska finnas. Revisionen identifierar därmed eventuella problem i företaget och kan hjälpa till att hitta rätt lösning på dem. Därför kan du också använda revisionen som ett verktyg för att utveckla ditt företagVi utför lagstadgad revision  i olika typer av branscher och  har  samarbete  med  redovisningsbyråer runt om i Sverige, mesta delen i Västra Götalands regionen.

Redovisning

Vi utför löpande redovisning och rapporteringar som krävs beroende på typ av kund och bransch. Mesta delen av våra redovisningsuppdrag består av så kallade  ”årsuppdrag”  där kunden sköter den löpande bokföringen under året och att vi biträder med bokslut, årsredovisning och formalian kring registrering till bolagsverket vid årsstämman. Under året fungerar vi som bollblank och vägleder kunden. Även viss  lönehantering sker på byrån,  där vi utför allt från själva lönekörningen  och rapportering  till exempelvis Collectum eller Fora beroende på för typ av avtal som de anställda tillhör.  Kontrolluppgifter skall numera skickas in månadsvis till skatteverket. Som företagare hjälper vi dig även med din personliga deklarationen. I enskild firma så krävs det näringsbilagor eller K10 blankett om du bedriver i aktiebolagsform.  Använder du huvudregeln eller förenklingsregeln och har rätt lön tagits ut för att kunna använda lönebaserade utrymmet? Ja även här finns de frågor som kan dyka upp. Bedriver du  AB så skall även en deklaration för aktiebolaget upprättas.

Rådgivning

Under verksamhetsåret så uppkommer en del frågor, funderingar  och kanske viktiga beslut som måste tas. Behövs det anställas mer personal, vad blir kostnaden för detta, generationsskifte, vad blir det för skattekonsekvenser  etc.  Vi hjälper dig att vägleda så att du får en bra grund för att kunna ta rätt beslut i din process som företagare.